Profesjonalny program do obsługi reklamacji 
w firmach produkcyjnych

| program do reklamacji | system do obsługi reklamacji | zarządzanie reklamacjami | program do obsługi reklamacji
| system do reklamacji | oprogramowanie reklamacyjne | obsługa reklamacji

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami to jeden z kluczowych elementów doskonalenia firmy i procesu obsługi posprzedażowej w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Analiza reklamacji pozwala na ujawnienie niezgodności, co jest niezbędne do wygenerowania czynności mających na celu naprawę niepożądanego stanu. Jednocześnie należy podjąć działania zapobiegawcze, które umożliwiają w przyszłości eliminację danej niezgodności.

Nasze oprogramowanie do zarządzania reklamacjami pozwala kompleksowo podejść do procesu reklamacyjnego. Program umożliwia przetwarzanie reklamacji zgłaszanych zarówno przez klientów, jak i dostawców.

Program do obsługi reklamacji - podstawowe moduły systemu:

Baza kontrahentów

Zestawienie klientów i dostawców

Reklamacje zewnętrzne

Wykaz reklamacji zgłaszanych bezpośrednio przez klientów

Reklamacje do dostawców

Niezgodności w dostarczonych materiałach i komponentach do produkcji

Reklamacje ilościowe

Raport reklamacji wynikających z niezgodności w realizacji dostaw

Uwagi

Wykaz spostrzeżeń i uwag do dostawców wraz z systemem powiadamiania

Niezgodności

Ewidencja i przetwarzanie wykrytych niezgodności

Działania

Wykaz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych CAPA

Raporty zestawieniowe

Zestawienia i podsumowania w postaci wykresów

Panel administracyjny

Zarządzanie systemem i konfiguracja elementów

Wybrane funkcjonalności programu do obsługi reklamacji:

  • Ewidencja reklamacji i gromadzenie danych do ich przetwarzania, identyfikacja problemów i niezgodności
  • Rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie procesu analizy, opiniowania, wniosków i spostrzeżeń
  • Ewidencja powodów wykrycia lub niewykrycia problemu
  • Metoda 5WHY pozwalająca na sprawne zdiagnozowanie przyczyny problemu
  • Wykaz podjętych działań korygujących oraz weryfikacja ich skuteczności
  • Obciążenia dostawców na podstawie wniosków z procesu przetwarzania reklamacji
  • Możliwość obsługi dwóch trybów przetwarzania reklamacji: prostego i złożonego
  • Gromadzenie dokumentów multimedialnych np.: zdjęcia, filmy

Galeria

Korzyści związane z wdrożeniem programu do reklamacji

Zarządzanie reklamacjami za pomocą naszego systemu do reklamacji dostarcza każdej firmie produkcyjnej wiele istotnych korzyści.

Doskonalenie procesów

w firmie poprzez przetwarzanie reklamacji z wielu obszarów

Oszczędność czasu pracowników

dzięki narzędziom do ewidencji i systemowi powiadomień

Skuteczna realizacja reklamacji do dostawców

poprzez włączenie ich do procesu i udostępnienie systemu

Sprawna kontrola procesu reklamacyjnego

dzięki gotowym raportom i zindywidualizowanym zestawieniom

Kontakt

Zapytaj nas o program do obsługi reklamacji

Dziękujęmy! Twoja wiadomość została wysłana.
Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie.